Liên hệ

Việc chơi game còn hạn chế các lỗi, do một phần người chơi quá đông đảo, vậy làm sao để liên hệ tốc chiến hỗ trợ cần thiết lỗi thanh toán:
– Page Facebook Liên Minh Huyền Thoại: Tốc Chiến: https://fb.com/108494293988834
– SĐT: Đang cập nhật
– Gmail: tocchien360@gmail.com
– CKSH: lolwr-mobile-support@riotgames.com
– Địa chỉ: 79 Đường Nguyễn Huệ, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam – Zipcode: 70000

1/5 (2 Reviews)